Ano

Orzamentado
Ingresado
Orzamentado
Ingresado
Subtotal non financeiro
Orzamentado
Ingresado
Subtotal financeiro
Orzamentado
Ingresado

Descarga a táboa de En que se gasta? en CSV o Excel

Descarga a táboa de Como se gasta? en CSV o Excel

Descarga a táboa de Quen o gasta? en CSV o Excel

Fontes de datos

Nota

  • Os ingresos e gastos amosados inclúen so ao Concello de Ames.
  • O axuste da inflación realizase a 1 de xaneiro de 2021. A taxa de inflación anual e a media da taxa interanual dos doce meses do ano.